back_img
好工具
>
新华字典
>

部首:

结构: 上中下

笔画:10

繁体:

五笔: EPDC

爱的笔顺

  • 共10笔

    笔顺
  • 基本解释
  • 详细解释
  • 康熙字典
  • 说文解字

(1)(动)对人和事物有很深的感情

(2)喜欢;喜好:~游览|~看电影。

(3)爱惜;爱护:~公物|~集体荣誉。

(4)常常发生的某种行为;容易发生某种变化:~说|铁~生锈。

动词

(1) (形声。从心,旡()声。本义:亲爱;喜爱)

(2) 对人或事物有深厚真挚的感情

惠,爱也。——《尔雅》

爱施者,仁之端也。——《说苑·说丛》

君子自爱,仁之至也。——《法言》

爱亲者不敢恶于人。——《孝经》。沈宏曰:“亲至结心为爱。”

爱共叔段,欲立之。——《左传·隐公元年》

停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。——杜牧《山行》

父母之爱子也,则为之计深远。——《战国策》

公夫人甚爱女。——明·崔铣《记王忠肃公翱三事》

爱其子,择师而教之。——唐·韩愈《师说》

非疏骨肉爱过客。——《韩非子·五蠹》。

(3) 又如:爱幸(喜爱宠幸);爱乐(喜爱);爱敬(亲爱恭敬;喜爱敬重);爱劳动;爱祖国;爱人民

(4) 男女间有情

结发为夫妻,恩爱两不疑。——《古诗四首》之三,见《文选》卷二十九

孟尝君舍人有与君之夫人相爱者。——《战国策·齐策》。

(5) 又如:爱色(喜欢女色)

(6) 喜好

爱听古人节义事。——清·袁枚《祭妹文》

晋陶渊明独爱菊。——宋·周敦颐《爱莲说》

秦爱纷奢,人亦念其家。——杜牧《阿房宫赋》。

(7) 又如:爱玩(爱好玩赏。后用以指爱好的玩物或对游玩的喜好)

(8) 爱护

吴广素爱人。——《史记·陈涉世家》

好自将爱,一年便健。——《三国志·方伎传》。

(9) 又如:爱人以德(按照道德标准去爱护帮助他人);爱物(爱护万物)

(10) 常常发生某种行为,容易发生某种变化 。如:爱发脾气;爱下雨

(11) 爱惜,珍惜

爱莫助之。——《礼记·表记》。注:“犹惜也。”

千金之子,不死于盗贼,何哉?其身之可爱,而盗贼不足以死也。——苏轼《留侯论》

尔爱其羊,我爱其礼。——《论语·八佾》

不爱死,义也。——柳宗元《驳复仇议》

国事至此,予不得爱身。——宋·文天祥《指南录后序》

(12) 又如:爱身(爱惜生命,贪生怕死)

(13) 舍不得;吝惜

齐国虽褊小,吾何爱一牛。——《孟子·梁惠王上》

(14) 又

百姓皆以王为爱也。

是故甚爱必大费,多藏必厚亡。——《老子》四十四章

不爱珍器重宝肥饶之地。——汉·贾谊《过秦论》。

(15) 又如:爱吝(爱惜,吝啬)

(16) 贪

文臣不爱钱,武臣不惜死,天下平矣。——《宋史·岳飞传》

(17) 友爱

兄爱弟敬。——《左传·隐公三年》

(18) 怜悯、怜恤、同情

若爱重伤,则如勿伤;爱其二毛,则如服焉。——《左传·僖公二十二年》

名词

(1) 惠;仁爱

古之遗爱也。——《左传·昭公二十年》

爱多者则法不立,威寡者则下侵上。——《韩非子》。

(2) 又如:爱惠(仁慈恩惠)

(3) 尊称对方的女儿为“令爱”

(4) 姓

愛【卯集上】【心部】 康熙筆画:13画,部外筆画:9画

〔古文〕𤔤𢟪𢛭《唐韻》烏代切《集韻》《韻會》於代切《正韻》於蓋切,𠀤同㤅。仁之發也。从心旡聲。

親也,恩也,惠也,憐也,寵也,好樂也,吝惜也,慕也,隱也。

《孝經·諫諍章疏》愛者,奉上之通稱。

《諡法》嗇於賜與曰愛。

姓。宋刺史愛申。

叶烏胃切,音穢。《詩·小雅》心乎愛矣,遐不謂矣。《楚辭·九章》世溷濁莫吾知,人心不可謂兮。知死不可讓,願勿愛兮。《袁宏·名臣贊》滄海橫流,玉石同碎。達人兼善,廢已存愛。《謝瞻·答靈運詩》尋塗塗旣睽,卽理理已對。絲路有恆悲,矧乃所在愛。小篆作㤅。

说文解字

愛【卷五】【夊部】

行皃。从夊㤅聲。烏代切

说文解字注

(愛)行皃也。心部曰。𢜤、惠也。今字假𢜤爲?而?廢矣。𢜤、行皃也。故从夊。从夊。𢜤聲。烏代切。古音在十五部。

爱的基本信息

仓颉BBKE

四角20407

郑码PVGX

电码1947

区位1614

吉凶寓意

部外笔画6

姓名学姓,常用字

笔顺编号3443451354

注音ㄞˋ

英文翻译love, be fond of, like

异体字𢖻𢙴𢛭𢜤𢟪

爱的编码/UNICODE

UNICODE编码:U+7231, 十进制:29233, 二进制:0111001000110001, UTF-8:E7 88 B1

爱字的近反义词

近义词

反义词

爱的方言集汇
◎ 粤语:ngoi3 oi3
◎ 潮州话:aiⁿ3
爱的字源演变

小篆

楷体

爱的字形对比

中国大陆宋体

台湾细明体

韩国明朝体

旧字形

back_img
功能直达
热门应用
学习教育