back_img
好工具
>
新华字典
>

部首:

结构: 半包围

笔画:11

繁体:

五笔: UJJD

五行:

阊的笔顺

  • 共11笔

    笔顺
  • 𠃌

    横折钩
  • 基本解释
  • 详细解释
  • 康熙字典
  • 说文解字

(名)阊阖(chānɡ hé)神话传说中的天门;宫门。

(2) (形声。从门,昌声。 本义:阊阖)

閶【戌集上】【門部】 康熙筆画:16画,部外筆画:8画

《唐韻》尺量切《集韻》《韻會》蚩良切《正韻》齒良切,𠀤音昌。《說文》天門也。一曰楚人名門曰閶闔。《前漢·禮樂志》游閶闔。《註》閶闔,天門。《後漢·杜篤傳》排閶闔,入幽谷。《淮南子·原道訓》排閶闔,鑰天門。《註》閶闔,始升天之門也。

風名。《史記·律書》閶闔風居西方。閶者,倡也。闔者,藏也。言陽氣道萬物闔黃泉也。《淮南子·天文訓》四十五曰閶闔風至。《註》兌卦風。

《周禮·夏官·大司馬中軍以鼙令鼓註》司馬法曰:鼓聲不過閶。

門名。《正字通》閶門,姑蘇城門名。

《集韻》他郞切,音湯。鼞或作閶。鼓聲也。

说文解字

閶【卷十二】【門部】

天門也。从門昌聲。楚人名門曰閶闔。尺量切

说文解字注

(閶)閶𨵵、二字今補。離騷、大人賦、淮南子、西京賦、靈光殿賦、大象賦皆云閶?。王逸、高誘、薛綜、韋昭、李善注皆曰。閶?、天門也。八風、西方曰閶?風。天門也。从門。昌聲。尺量切。十部。楚人名門皆曰閶𨵵。皆字依韵會補。

阊的基本信息

仓颉LSAA

四角37606

郑码TLKK

电码7049

区位6749

部外笔画8

笔顺编号42525112511

注音ㄔㄤ

英文翻译gate of heaven; main gate of a palace

异体字𨷇

阊的编码/UNICODE

UNICODE编码:U+960A, 十进制:38410, 二进制:1001011000001010, UTF-8:E9 98 8A

阊的方言集汇
◎ 粤语:coeng1
阊的字源演变

小篆

楷体

阊的字形对比

中国大陆宋体

台湾细明体

韩国明朝体

旧字形

back_img
功能直达
热门应用
学习教育