back_img
好工具
>
新华字典
>

部首:

结构: 左右

笔画:10

繁体:

五笔: KGEY

五行:

哺的笔顺

  • 共10笔

    笔顺
  • 横折
  • 基本解释
  • 详细解释
  • 康熙字典
  • 说文解字

(1)(动)喂(不会取食的幼儿)。

(2)(名)咀嚼着的食物:~乳|~养|~育。

名词

(1) (形声。从口,甫声。本义:口中含嚼的食物) 同本义

辍饭吐哺。——《汉书·高帝纪》

稚子咽哺。——《汉书·匈奴传赞》

周公吐哺,天下归心。—— 曹操《短歌行》

(2) 又如:一饭三吐哺

动词

(1) 吃食

众人皆醉,何不餔其糟而啜其醨?——《楚辞·渔父》

子之从于子敖来,徒餔啜也。——《孟子·离娄上》

(2) 如:哺啜(饮食;吃喝)

(3) 喂养。泛指禽兽喂养幼仔

乳孙哺子,教得生狞。——李贺《猛虎行》

有一老父过请饮,吕后因餔之。——《史记·高祖本纪》

(4) 又如:哺食(哺养。喂养);哺鞠(犹哺育;养育);哺坊(孵雏鸡的作坊);哺鸡(母鸡孵卵)

哺【丑集上】【口部】 康熙筆画:10画,部外筆画:7画

《唐韻》《正韻》薄故切《集韻》《韻會》蒲故切,𠀤音捕。《說文》哺咀也。《玉篇》口中嚼食。《廣韻》食在口也。《史記·魯周公世家》一飯三吐哺。《爾雅·釋鳥》生哺𪃟。《註》鳥子須母食之。

《集韻》奔謨切,音逋。與餔同。詳食部餔字註。

匪父切,音甫。與㕮同。詳前㕮字註。

叶蒲侯切,裒去聲。《易林》鳥鵲食穀,張口受哺,蒙被恩德,長大成就。

與柿通。《後漢·方術傳》有風吹削哺。《註》哺當作柿,孚廢反。

说文解字

哺【卷二】【口部】

哺咀也。从口甫聲。薄故切

说文解字注

(哺)哺咀也。哺咀葢㬪韵字。釋玄應引許淮南注曰。哺、口中嚼食也。又引字林。哺咀、食也。凡含物以飼曰哺。爾雅。生哺鷇。从口。甫聲。薄故切。五部。

哺的基本信息

仓颉RIJB

四角63027

郑码JFB

电码0773

区位1824

吉凶寓意

部外笔画7

笔顺编号2511251124

注音ㄅㄨˇ

英文翻译chew food; feed

异体字

哺的编码/UNICODE

UNICODE编码:U+54FA, 十进制:21754, 二进制:0101010011111010, UTF-8:E5 93 BA

哺的方言集汇
◎ 粤语:bou1 bou6
◎ 客家话:[梅县腔] bu1 pu5 [海陆丰腔] pu3 bu2 [客英字典] pu3 [台湾四县腔] pu3 bu2 [客语拼音字汇] pu3 [陆丰腔] pu6 [宝安腔] pu3
哺的字源演变

小篆

楷体

哺的字形对比

中国大陆宋体

台湾细明体

香港明体

日本明朝体

韩国明朝体

旧字形

back_img
功能直达
热门应用
学习教育