back_img

蝶恋花

[近代]王国维

shuí dào jiāng nán chūn shì le, fèi yuàn zhū téng, kāi jǐn wú rén dào.

谁道江南春事了,废苑朱藤,开尽无人到。

gāo liǔ shù xíng lín gǔ dào, yī téng hóng biàn qiān zhī miǎo.

高柳数行临古道,一藤红遍千枝杪。

rǎn rǎn chì yún jiāng lǜ rào, huí shǒu lín jiān, wú xiàn xié yáng hǎo.

冉冉赤云将绿绕,回首林间,无限斜阳好。

ruò shì chūn guī guī hé zǎo, yú chūn zhǐ jiǎo rén huái bào.

若是春归归合早,余春只搅人怀抱。

谁道江南春事了,废苑朱藤,开尽无人到。 高柳数行临古道,一藤红遍千枝杪。 冉冉赤云将绿绕,回首林间,无限斜阳好。 若是春归归合早,余春只搅人怀抱。
查看更多 ∨

上一篇: 《点绛唇》

下一篇: 《蝶恋花》

back_img
功能直达
分享
反馈
热门应用
学习教育
好工具推荐