back_img
好工具
>
古诗>诗词

扫花游

[近代]王国维

shūlínguà
zhèngdànyānshōu
cāngránpíngchǔ
ràolín
tīngchénchén
cōng
bèidānfēng
dàoyǎnqiūguāng
zhèngyánzhù
biàn便piànfēilái
shuōchí
huānshìnánzài
shìzǎijiǔxiégān
jiùzēngyóuchǔ
qīngwèizhù
yòuhuángchènpāi
fēihuā
jīnzhònglái
chúshìxiéhuī
yǐngāoshù
yǒuhánxiāngchóu
查看更多 ∨
王国维

王国维[近代]

王国维(1877年12月3日-1927年6月2日),初名国桢,字静安,亦字伯隅,初号礼堂,晚号观堂,又号永观,谥忠悫。汉族,浙江省海宁人。王国维是中国近、现代相交时期一位享有国际声誉的著名学者。

上一篇:祝英台近

下一篇:浣溪沙

back_img
功能直达
分享
反馈
热门应用
学习教育
好工具推荐